Kamerové řešení

Proč je výhodné ukládat data na server mimo firmu?

Představte si, že máte ve firmě kvalitní kamerový system se záznamem. Někdo se vloupá do Vaší firmy a snaží se jí vykrást. Při této činnosti ho zachytí kamery, které uloží záznam na disk ve firmě. Zloději se tento disk podaří najít a zničí ho nebo ho odcizí. Z tohoto důvodu je vhodné odesílat data mimo firmu.